ÑE'ÊPOTY GUARANÍME - POESÍAS EN GUARANI DE CEFERINO SEGOVIA COLMÁN

ÑE’ÊPOTY GUARANÍME – POESÍAS EN GUARANI


Leer original (hacer clic) en: http://groups.google.com.py/group/guarani-nee/web/epoty-guaranme---...CHE REINDY JUKY


Ohai: Ceferino Segovia Colmán ( * )


I


Nde resa ysapy mborayhu ygua


Nde pire satî kunu’û rupa


Vy’a apyra’ỹ che rete rasa


Repukavymíramo reja che rendápe


II


Oime ka’aguýre ku ka’avove’i


Roky hovyûvaicha pe nde áva iporâ


Pe nde pyti’áre mborayhu opupúva


Ñemihápe oikómi chemoingo asy


III


Nde juru mbytégui amo che ñe’âkuápe


He’ê asyvéva añandu otyky


Ndaikatumo’âigui avave oikuaa


Ñemihapemínte nde réra ahenóiva


IV


Roñandu ypy guive che reindy juky


Aipo vy’a’ỹ ndaijavéi che ypýpe


Ko che py’apýpe katui amoñe’êva


Che pytu opávomante okirirîneIKAÑYMBY


Ohai: Ceferino Segovia Colmán


I


Mbyja iporâvéva ogueháicha oĝuahêvo pe ko’êtî


Peteî ahayhuvéva péina okañy chehegui


Tape tujáre ahakuévo ajuhu ipypore


Che hay’ópe chejuvy ne pore’ ỹ jasy memby


II


Arapahávaicha chéve ojopy che rekove


Heta araro’y pukukue arohasa vy’a’ỹ


Che apytu’û aitypeka ahekávo tetia’e


Añeha’â ikatuháicha ndererami amoñe’ê


III


¡Ha! Tupâsýma haĝua cherupyty ihovasa


Oĝuahênte peteî ára neñapytî ojora


Hechapyrâ iporâvéva che renondépe omoî


Mba’e porâ omoheñóivo ndejokuaimi che rendápeNDACHEPO’ÁI NDEREHE


Ohai: Ceferino Segovia Colmán


I


Che reindy juky rohenóita


Reikuaa porâgui che rohayhuha


Avy’araságui ku chemoirûramo


Mitâ tavymícha cherykuepaite


II


Oimentevoi omopytûsêva


Tape potîete ñandeguataha


Upeicharupínte reho mombyry


Ambue tetâme tesarái rekávo


III


Nde che mborayhu ndache’areichéne


Ereva’ekue chéve jeyjey rehóvo


Hetaite árama vy’a’ỹ puku che rete jopy


Ho’ysâvéva pore’ỹ pypukuetéva añandu


IV


Pytângy arapópe kuarahy oikekuévo


Mandu’a ijohavévamante oĝuahê che rendápe


Ndéve ĝuarâ Gracielita taipoty ko’ê pyahu


Naimo’âiramojepe jajeíne haĝua ojuehegui( * ) Ceferino Segovia Colmán, poeta popular y mecánico, nació en Villa Elisa (Departamento Central, Paraguay), el 8 de enero de 1942. Allí formó su familia y continúa viviendo en la actualidad.
 

Exibições: 190

Comentar

Você precisa ser um membro de Cafe Historia para adicionar comentários!

Boletim Café História

Anúncio

Política de Privacidade

Para ler nossa "Política de Privacidade", clique aqui.

© 2017   Criado por Bruno Leal.   Ativado por

Badges  |  Relatar um incidente  |  Termos de serviço

body, .xg_reset .xg_module_body { line-height: 1.3; }